Evoluční a experimentální výzkum náboženství

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 29. 03. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Kognitivní věda o náboženství zkoumá náboženství naturalisticky. Přednáška představí její základní teoretická východiska: evoluční adaptacionismus a interdisciplinární experimentální metodu. Poté, co nabídne úvod do aktuálně nejvlivnějších evolučních teorií náboženství (náboženství jako vedlejší produkt evoluce, náboženství jako individuální adaptace, náboženství jako skupinová kulturní adaptace), nastíní experimentální studie realizované Laboratoří pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA). Ty budou plnit ilustrativní roli dvou výzkumných programů laboratoře: výzkumu vlivu náboženského chování na vnitroskupinovou kooperaci a výzkumu vlivu úzkosti na ritualizované chování a společně ukáží hlubší provázanost evoluční analýzy s metodologií laboratorního a terénního experimentu.

Doporučená literatura

Ara Norenzayan & Azim F. Shariff, „The Origin and Evolution of Religious Prosociality“, Science, roč. 322, čís. 5898 (2008), s. 58-62.