Evoluční psychologie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 27. 03. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Evoluční psychologie je způsobem uvažování o psychice člověka. Snaží se pochopit design a původ lidské mysli. V přednášce se zaměříme na výjimečnost člověka v živočišné říši, osvětlíme si rozdíl mezi ultimátním a proximátním vysvětlením. Představíme si hlavní (klasická) témata evoluční psychologie.

Doporučená literatura

Dylan Evans & Oscar Zarate, Evoluční psychologie (Praha: Portál, 2002).