Explicitní a implicitní přesvědčení v hyperintenzionálním rámci

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 24. 02. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Analýza postojů přesvědčení ("belief attitudes") patří ke klíčovým úkolům epistemologie, logiky i filozofie jazyka.  Podle intenzionální (možnosvětové) sémantiky, jež má stále četné stoupence v řadách epistemických logiků, agentovo přesvědčení je vztahem k propozici P, jež je modelována jako možnosvětová propozice. V důsledku je každý agent tzv. implicitně přesvědčen o všech logických důsledcích P, je tedy logicky vševědoucí. Naproti tomu podle hyperintenzionální sémantiky je agent pojímán jako logický prosťáček, neboť žádného takového odvození není schopen - má vztah explicitně pouze k P, jež je modelována určitým hyperintenzionálním způsobem. V poslední době se nemálo autorů snaží proplout mezi Skyllou a Charybdou obou extrémů. V přednášce předložím nové a přitom hodnověrné řešení, jež je vypracováno v rámci hyperintenzonální logiky.

Doporučená literatura

Jiří Raclavský et al., Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator (Brno: Masarykova univerzita, 2015), s. 165-173.