Falsifikační imperativ a lidská přirozenost

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Zuzana Parusniková, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 04. 12. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

K. R. Popper vytyčil novou koncepci racionality, spočívající výlučně v pokusech o empirické vyvrácení všech tvrzení a teorií. Na rozdíl od tradičního pojetí epistemologie, kdy racionalita vědění byla spojena s existencí empiricky vykazatelných potvrzujících důkazů hypotéz, Popper odmítá tyto "justifikační" strategie jako iracionální a dogmatické. Je však možné vznést otázku, zdali vymýcení zdůvodňování z racionálního diskursu nestojí v zásadním - až nesmiřitelném - protikladu k lidské přirozenosti, která lpí na potvrzení jako na záruce stability a bezpečí.

Doporučená literatura

Zuzana Parusniková, Rozum, kritika, otevřenost: Živý odkaz filosofie K. R. Poppera (Praha: Filosofia, 2007).