Fenomenologické aspekty zakoušení druhého u Huma, Reida a Smithe

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 06. 12. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Přenáška se zprvu zaměří na málo známé aspekty Humovi teorie, a sice na vztah fenomenologie vášní a popisu jevu druhého k „doplňovací“ tendenci asociačních procesů v rámci lidské mysli. Cílem expozice je ukázat, že Humova teorie sympatie a jevu druhého je komplexnější, než se na první pohled zdá. V dalším kroku se krátce podíváme na alternativní přístup, který rozvinul Thomas Reid. Zatímco popisované apekty jevu druhého u Huma a Reida mají své analogie ve fenomenologii intersubjektivity 20. století u Husserla a Merleau-Pontyho, pokusíme se na závěr zamyslet nad fenomenologicky dosud nevyčerpanými motivy popisu sympatie u Humova přítele Adama Smithe.

Doporučená literatura

David Hume, Pojednání o lidské přirozenosti: Kniha 1. Rozum (Praha: Togga, 2015).