Filozofické výzvy a problémy ekonomie: Cesta od formalizované lidové psychologie k neurovědě?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Michal Müller (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 28. 02. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Přednáška se zaměří na základní problémy, s nimiž se ekonomie potýká, a to z perspektivy filozofie ekonomie – disciplíny, která zkoumá teoretická, metodologická a etická východiska ekonomie. Se současným rozvojem přírodních věd se navracíme zejména k problematice statusu ekonomie jako vědy. Po představení názorů předních filozofů ekonomie, a to Alexe Rosenberga, Uskali Mäkiho a Daniela Hausmana, prozkoumáme návrh pojímat ekonomii jako biologickou disciplínu. V tomto ohledu se jeví jako významné současné tendence propojovat ekonomii s neurovědou. Ukáže se však, že neuroekonomie je spojena s celou řadou velice komplikovaných problémů, které otevírají prostor pro práci filozofů a metodologů vědy.