Goodmanova teorie zobrazení a realismus

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 01. 10. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

V přednášce bych rád posoudil východiska Goodmanova pojetí zobrazení, v jehož základu je specifické chápání pojmu "podobnosti". To přivedlo Goodmana k vlivné formě antirealismu a relativismu. Provede-li se ale širší analýza toho, jak člověk vnímá svět, mohou být některé Goodmanovy závěry podle mého názoru korigovány.

Doporučená literatura

Nelson Goodman, "Skutečnost znovu ztvárněná", in Jazyky umění: Nástin teorie symbolů (Praha: Academia, 2007), s. 21-48.