Hannah Arendt - je či není zlo banální?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 27. 02. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Arendtová svými články o procesu s Adolfem Eichmannem vzbudila velkou pozornost a zároveň vlnu kritiky. Málokdo si byl schopen připustit, že člověk, který má na svědomí několik milionu lidí, je "docela obyčejný" úředník. Je opravdu zlo, jak tvrdí Arendtová, všední záležitost? Eichmann nebyl ojedinělým případem defektní osobnosti, která se ve společnosti nachází zcela výjimečně. Nikoli, Arendtová upozorňuje na to, že "latentní Eichmann" se může skrývat v každém z nás.

Doporučená literatura

Hannah Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla (Praha: Mladá fronta, 1995).