Hegel o špatném nekonečnu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)

Datum konání: 07. 05. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

V přednášce bych rád na Hegelově pojmu "špatného nekonečna" ukázal, v jakém smyslu lze pojmy Hegelovy Vědy o logice aplikovat v oblasti matematiky, jak to učinil Hegel na případu infinitesimálního kalkulu, a posléze v oblasti pojmové analýzy vůbec. Jádrem prezentace bude postřeh, že "špatné" ("schlecht") nekonečno, je fakticky nekonečno vzniklé pouhou ("schlicht") negací konečnosti, stejně jako v Hegelově výkladu zavádí Newton pojem nekonečně malého "pouhou" negací konečné veličiny, aniž by dostatečně jasně vymezil, co taková veličina je a jaký má vztah k veličinám ostatním.

Doporučená literatura

Vojtěch Kolman & Robert Roreitner (eds.), O špatném nekonečnu (Praha: Filosofia, 2013).