Hegelův mravní stát dnes

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha; Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem)

Datum konání: 20. 03. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Přednáška bude pojednávat o Hegelově pojetí mravního státu v Základech filozofie práva (1820). Nejprve bude vyloženo Hegelovo pojetí státu ve spise. Poté budou představeny dvě novější interpretace, které rozvíjejí některé hegelovské motivy: komunitaristická interpretace Charlese Taylora a interpretace Axela Honnetha v knize Právo svobody (2011), která nedávno vyšla v češtině. Poukáži také na jejich klady a nedostatky.