Hegelův pojem vzdělání

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr. (Filozofická fakulta UK, Praha)

Datum konání: 04. 03. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Záměrem přednášky je představit základní myšlenky Hegelova pojmu vzdělání (Bildung) na základě analýzy klíčových míst z předmluvy k Fenomenologii ducha. Ukáže se, že součástí Hegelova pojmu vzdělání je také vzdělávání v pedagogickém smyslu, jež je ovšem vyloženo z kontextu jeho pojmu ducha.