"I am an American in my principles." Vliv Humova politického myšlení na americké otce zakladatele

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Adéla Eichlerová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 09. 12. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Benjamin Franklin roku 1772 oslovil David Huma, aby napsal k vydání svých esejí na území Spojených států předmluvu. V ní Hume vyjádřil svůj obdiv i podporu k tomu, aby si kolonisté mohli vládnout nezávisle. Jeho díla vyšla v Americe v revoluční době několikrát, přesto bývá význam jeho spisů pro politické teorie otců zakladatelů v moderních interpretacích opomíjen. Ve svém příspěvku se pokusím zrekonstruovat hlavní myšlenky Humovy politické filozofie a ukázat, jakým způsobem ovlivnily jednoho z předních amerických politiků v revoluční době, Jamese Madisona. Ten z Humových děl čerpal především tehdy, když sepisoval eseje na podporu ratifikace ústavy. Nejpatrnější je Humův vliv na List federalistů č. 10, který je dodnes považován za jednu z nejdůležitějších politických esejí.

Doporučená literatura

Mark G. Spencer, "Hume and Madison on Faction", The William and Mary Quarterly, roč. 59, čís. 4 (2002), s. 869-896.