Merleau-Pontyho filozofický projekt po fenomenologii vnímání

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jan Halák, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci)

Datum konání: 16. 03. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Merleau-Ponty je filozof spojený zejména s pokusem ubránit originalitu vnímání proti tradičním intelektualistickým představám, podle kterých je vnímání jen nejasným myšlením (Fenomenologie vnímání, 1945). Když v roce 1952 získává katedru filozofie na prestižní Collège de France, záměrem jeho prvního přednáškového cyklu "Smyslový svět a svět vyjadřování" ovšem již je pokusit se pochopit samo myšlení ve světle toho, co vykázal na vnímání. Jako prostředek k tomuto přechodu mu slouží právě pojem vyjadřování, který podle něj umožňuje opustit tradiční pojem vědomí a je tak zároveň i předzvěstí některých klíčových myšlenek z pozdního období jeho práce. Přednáška se v těchto souvislostech bude věnovat výkladu základních motivů Merleau-Pontyho fenomenologie vnímání v kontextu obecnější problematiky utváření smyslu pro člověka a také ontologickým důsledkům, ke kterým to autora přivedlo. Uvedená témata budeme sledovat s ohledem na historický kontext tak, abychom si přiblížili jednotu Merleau-Pontyho filozofie jako celku.

Doporučená literatura

Jan Halák, "Vnímání je vyjadřování: Merleau-Pontyho přednášky na Collège de France z roku 1953", nepublikováno.