Interakce mezi biologickou a kulturní evolucí: případ fyzické atraktivity

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Jan Havlíček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

Datum konání: 09. 10. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Evoluční psychologie se snaží vysvětlit psychologické mechanismy jako důsledek evolučních procesů jako je například pohlavní či přírodní výběr. Tento přístup přinesl celou řadu nových vhledů do fungování lidské mysli. Nicméně autoři pracující v rámci tohoto paradigmatu často přehlížejí kulturní fenomény, které fungování lidské psychiky zásadním způsobem ovlivňují. Na tento rozpor upozorňuje teorie podvojné dědičnosti, která chápe kulturu jako součást lidské ekologie. Možné interakce mezi procesy biologické a kulturní evoluce budou představeny na příkladech vnímání fyzické atraktivity.

Doporučená literatura

Marco Stella & Jan Havlíček, "Je lidská evoluce uzavřenou záležitostí? Vztah biologické a kulturní evoluce z hlediska evoluční antropologie", in: Evolvendi Anthropologicae: vývoj v antropologických perspektivách (Praha: Togga, 2012), s. 29-53.