Interní relace jako imperativy a jejich reflexivní případy

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 11. 11. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Cílem této přednášky je rekapitulace hlavního argumentu z mé nedávno vydané knihy Wittgenstein on Internal and External Relations. Hlavní teze zní, že Wittgensteinova analytická metoda či lépe metoda analýzy spočívá na rozdílu mezi interními a externími relacemi. Tento pojmový pár není nesmyslný, jak nedávno argumentovali někteří rezolutní čtenáři Wittgensteinova díla. Naopak, interní relace mají ve Wittgensteinově metodě pozitivní roli, kterou podrobněji přiblížím. Interní relace vyjadřují něco o naší gramatice. Jejich použití může být chápáno jako připomenutí pravidel naší gramatiky anebo spíše jako imperativ k jejímu vylepšení. Nakonec bude vymezeno, kdy jsou vyjádření interních relací nesmyslná, totiž když jsou jejich reláta identická, tj. když se jedná o reflexivní užití interních relací.

Doporučená literatura

Jakub Mácha, Wittgenstein on Internal and External Relations. Tracing All the Connections (London: Bloomsbury, 2015).