Interteoretická redukce a standardní model částicové fyziky

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 29. 10. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Chcete vyřešit šestý Hilbertův problém? Často sníte o finální teorii? Věříte, že objev Higgsova bosonu představuje završení sjednocujícího úsilí fyziků? Pravděpodobně nebude úspěšní, zdají se vám nesmysly a měli byste si založit speciální sektu. I když mezi filozofy vědy stále převládá představa, že hlavním prostředkem ke sjednocování fyzikálních teorií je interteoretická redukce, příspěvek se pokusí ukázat, proč tomu tak pravděpodobně není a jaké jiné varianty sjednocování fyzikálních teorií jsou k dispozici.

Doporučená literatura

Sorin Bangu, "Symmetry", in Robert Batterman (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Physics (Oxford University Press, 2013), s. 287-317.