Intuícia a vedecké myslenie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, Ph.D. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava)

Datum konání: 23. 10. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Intuícia so svojou tajomnou aurou predstavuje výzvu pre výskum kognitívnych vedcov. Laikov zvyčajne najviac trápi otázka, či a nakoľko môžu svojej intuícii dôverovať, vedci sa však zamerali aj na pochopenie toho, čo vlastne intuícia je, ako vzniká a nakoľko je pre rozhodovanie užitočná. V úvode prednášky preto najskôr predstavím rôzne pohľady na intuíciu v kognitívnej psychológii – od expertnej intuície ako skrytých poznatkov založených na skúsenostiach po automatické reakcie, ktoré často vedú ku kognitívnym omylom a dokážu vysvetliť, prečo často podliehame neovereným informáciám, predsudkom či viere v nadprirodzené javy. Ako si svoju intuíciu overovať a tým ju zároveň trénovať si ukážeme na príklade vedeckého myslenia. Vedecké myslenie nám totiž ponúka nástroje, ktoré nám pomáhajú overovať si, či sú aj naše vlastné (často intuíciou potvrdzované) presvedčenia v súlade s realitou.