Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Iva Balavajderová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 18. 02. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Politická filozofie poskytuje vhodné teoretické zázemí pro analýzu izraelského státního systému prostřednictvím klasických politických teorií i teorií demokracie. Důležitý komponent moderní podoby demokracie tvoří tradice liberalismu, která ve své klasické podobě pochází z myšlení významných politických filozofů, jakými byli J. Locke či J. S. Mill. K tradici liberální demokracie se hlásí také stát Izrael. Izraelská demokracie však představuje zcela specifický typ tohoto státního uspořádání. Jak upozorňuje D. Feder či A. Alexander, reflektuje současná izraelská demokracie složitý vztah mezi rozdílnými myšlenkovými tendencemi, jež se v ní projevují. Izraelskému státnímu zřízení vtiskává specifický charakter kombinace odlišných ideologických schémat, která pocházejí převážně ze dvou zdrojů. Jedním z těchto zdrojů je tradiční židovská kultura, druhým pak západní liberální tradice. Svým širokým tematickým záběrem nabízí filozofie možnost analyzovat tato specifika izraelské demokracie v celé jejich šíři, protože umožňuje zkoumat jak ideologické, tak i teologické, metafyzické a etické otázky spojené s izraelským státem a jeho charakterem. Silný potenciál politické filozofie při zkoumání vazby mezi teorií a praxí bude předmětem této přednášky.

Doporučená literatura

Don Feder, "Judaism and Liberalism: Theologies in Conflict", in The Heritage Lectures, No. 159 (Washington: The Heritage Foundation, 1988).