Jak (možná) vypadá náš svět?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (Hvězdárna a planetárium Brno)

Datum konání: 06. 11. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Pohled do vesmíru není jenom pohledem do dálky, ale také do minulosti. Co znamená tady a teď? Co je vlastně malé a co velké? Není vesmír propojen podobně jako bájný Uroboros? Na sklonku 20. století se zdálo, že máme jasně narýsovanou základní strukturu našeho vesmíru. Několik málo objevů ale ukázalo, že jsme se - opět - mýlili. Svět kolem nás je podivuhodnější, než bychom si dokázali připustit. To, co lidé dosud studovali, představuje bezvýznamnou kulisu. Téměř vše vyplňuje něco, o čem víme jen málo. Dokonce nám chybějí slova, abychom ono něco vůbec popsali.

Doporučená literatura

Martin J. Rees, Pouhých šest čísel: skryté síly utvářející vesmír (Praha: Academia, 2004).