Jak žít zdravě, dlouho a v souladu s hvězdami: Marsilio Ficino a jeho trilogie De vita

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 19. 09. 2018

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Trojice spisů O životě je nejčtenějším a nejvydávanějším dílem florentského platonika Marsilia Ficina (1433–1499). Toto lapidární konstatování se může jevit překvapivé a snad i poněkud těžko stravitelné. Takovým je však jen tehdy, budeme-li Ficina číst výhradně jako „renesančního platonika“ – jímž samozřejmě je a jímž také programově být chce. Vedle toho je však i lékařem, astrologem a knězem (v tomto pořadí): věnuje se nejen duchovnímu uzdravení, ale též léčbě těla; a léčba těla pro něj zahrnuje i práci se subtilnějšími, jemnohmotnými tělesnými rovinami, jež tvoří onu nejasnou hranici mezi „hrubým tělem“ a netělesnou duší. Zaměříme se jak na první dvě, tradičněji medicínsky orientované, knihy O životě, tak především na knihu třetí, kde Ficino rozpřádá svůj inovativní koncept „přirozené magie“ a „následování hvězd“. To vše v zápase s melancholií, jež je jak prokletím intelektuálů, tak zdrojem geniality.