Je ťažký problém vedomia riešiteľným problémom?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Mgr. Ondrej Močkor (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 17. 10. 2018

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Podľa Thomasa Nagela je vedomie tým, čo robí zo vzťahu mysli a tela neriešiteľný problém. David Chalmers túto skepsu čiastočne zdieľa a rozdeľuje problémy, ktoré sú spojené s vedomím, na ľahké a ťažký problém vedomia. Ľahké problémy sa týkajú kognitívnych mechanizmov súvisiacich s vedomím a ťažký problém adresuje otázku vzniku a povahy subjektívnej vedomej skúsenosti. S prvým typom problémov sa dokáže úspešne vysporiadať súčasná veda, no tie druhé zostávajú podľa Chalmersa za jej hranicami. Niektorí filozofi nesúhlasia s týmto vyčlenením vedomia a tvrdia, že veda ho môže skúmať rovnako ako ostatné fenomény. V prednáške sa budem zaoberať hlavne aktualizovanou verziou ťažkého problému vedomia, ktorú je možné naformulovať do otázky hľadania neurálnych korelátov fenomenálnej skúsenosti. Predstavím spor medzi filozofmi a vedcami, ktorí tvrdia, že ťažký problém vedomia je neriešiteľným problémom a vedomie nemôžeme skúmať nezávisle od kognitívnych funkcií a tými, ktorí tvrdia, že je možné nájsť neurálne koreláty subjektívnej skúsenosti, ktorá predchádza kognitívny prístup.