Jedna logika vládne všem?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Igor Sedlár, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha)

Datum konání: 14. 11. 2018

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Klasická logika, tedy, přibližně řečeno, obsah úvodních univerzitních kurzů logiky, se často představuje jako soubor principů, kterými by se mělo řídit veškeré správné usuzování. Ke klasické logice se ale, zejména ve dvacátém století, objevilo několik alternativ, které tento pohled zpochybňují. Některé z nich vycházejí z přesvědčení, že klasická logika připisuje logickým spojkám vlastnosti, které by mít neměli. Jiné staví na názoru, že klasická logika některé důležité logické spojky nepopisuje vůbec. V přednášce některé alternativy ke klasické logice a motivace jejich vzniku představíme podrobněji a pojednáme o jejich roli v současné logice. V závěru přednášky ukážeme, že „revolta“ vůči klasické logice není výhradně věcí dvacátého století. Aristotelovo rozlišení dvou druhů negace, o řadu staletí předcházející klasickou logiku jako takovou, a tedy i jakékoliv explicitní volání po odklonu od ní, je možné chápat jako základ „alternativního“ systému logiky predikátů, který inspiruje logiky dodnes.