Jednota Platónova politického myšlení: pojem prvního a druhého nejlepšího zřízení

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jakub Jinek, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)

Datum konání: 26. 09. 2018

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Vztah mezi dvěma projekty nejlepší obce předloženými v Ústavě a Zákonech se od 19. stol. stal úhelným kamenem výkladu Platónova politického myšlení. Podle obvyklého pojetí je tento vztah poznamenán myšlenkovým vývojem autora, který v pozdějším věku – údajně zklamán z vlastního působení v politice – opustil ideál vlády filozofické moudrosti a upřednostnil bezpečnější variantu vlády zákona. Oba pojmy, které uvedený výklad staví proti sobě – filozofická moudrost a zákon –, však ve skutečnosti patří shodně k oběma Platónovým politickým projektům. Nejlepší zřízení, a to jak to první, tak to druhé, musí být současně vládou moudrosti i zákona. Jednotný výklad obou Platónových politických dialogů ovšem navozuje otázku, proč filozof jednoty Platón vůbec předkládá dva různé projekty nejlepšího zřízení; neboli: proč si politické dobro, jež jako dobro jest jedno, vyžaduje dvojí pojednání. Pro odpověď na tuto otázku je třeba jednak vyjasnit vztah politiky a metafyziky u Platóna a jednak zohlednit specifický status Platónova spisovatelství.