K problematice konspiračních teorií

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Zuzana Orságová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 08. 04. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Pro jednoho k pobavení, pro druhého hotová, prakticky nevyvratitelná věc. Právě tak je možné nahlížet na konspirační teorie. Ve svém příspěvku představím hlavní příčiny jejich šíření a problematiku definice na základě komparace s příbuznými žánry. Konspirační teorie budu redukovat na narativní struktury a tyto struktury následně na obecné kognitivní principy, abych ukázala, že tento způsob myšlení není ve vztahu k lidské kognici ničím nepřirozeným či patologickým. K tomu, aby se však takovým stal a aby našel své plné rozvinutí v podobě víry v tyto teorie, je třeba působení dalších faktorů. Tyto faktory lze konceptualizovat v rámci individuální a sociální psychologie či teorie komunikace.

Doporučená literatura

Viren Swami & Rebbeca Coles, "The Truth Is Out There", The Psychologist, Vol. 23, No. 7 (2010), s. 560-563.