Kacířství Patočkových "Kacířských esejů"

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 01. 04. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Kacířských esejích o filosofii dějin, jak zní plný název díla, které Jan Patočka vydal v samizdatu v roce 1975, se nikde nedočteme, proč jsou kacířské. Interpreti se původně domnívali, že jde o pojetí dějin, které je kacířské ve srovnání s tehdy vládnoucí marxistickou filosofií, nebo třeba ve srovnání s filosofií dějin Edmunda Husserla a Martina Heideggera, tedy ve srovnání s fenomenologickou tradicí, k níž se Patočka celý život hlásil. Pokusím se předvést, že Patočkovu kacířskost je třeba chápat v původním smyslu slova, totiž jako pojetí dějin, které sice vychází z křesťanství, ale radikálně je překračuje, takže v žádném případě nemůže být označeno za pravověrné. Pro sledování výkladu by bylo velmi žádoucí, aby si posluchači Kacířské eseje předem přečetli.

Doporučená literatura

Jan Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin (Praha: OIKOYMENH, 2007).