Každému incelovi podle jeho potřeb?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)

Datum konání: 21. 11. 2018

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Východiskem mého příspěvku jsou případy násilí, jehož se dopouštějí (nebo o něm fantazírují jako o oprávněném) příslušníci internetové komunity incelů, tj. mužů žijících v „nedobrovolném celibátu“. A dále doporučení některých populárních mluvících hlav (Jordan Peterson) – ale nejen jich –, že řešením, resp. prevencí násilí takto frustrovaných mužů může být „obecně vymáhaná“ (či povinná?) monogamie. Pokusím se poukázat na několik problematických či zneklidňujících předpokladů uvažování incelů i těch, kdo jim podávají pomocnou ruku. 1) Victim blaming. 2) „Sociálně-inženýrské“ chápání sexu (partnerského vztahu? lásky?) jako základní životní potřeby, kterou lze řešit systémově (srv. bydlení, strava). 3) „Naturalistické“ chápání partnerského života jako definovaného deterministicky popsatelnými „vstupy“ a „výstupy“. 4) Obecněji, a pouze ve zkratce: problém oslabování či odvysvětlování morální zodpovědnosti za násilnické jednání a odpudivou hloupost jakožto jevů „způsobených“ či vyplývajících z vrozených vloh (srv. morální hodnocení spontánních projevů temperamentu).