Kontinuita, autorita a svoboda z konzervativní perspektivy

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 03. 12. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Kniha Edmunda Burka Reflections on the Revolution in France je odborníky přijímána jako nejdůležitější a zároveň nejvlivnější dílo konzervativního politického myšlení, a to navzdory své nekoherentnosti a neuspořádanosti. Burke na pozadí konkrétních událostí nejen reinterpretuje klíčová témata politického myšlení, ale zároveň formuluje a zdůvodňuje specifický pohled, pro který se postupem času vžilo označení konzervatismus. Burkovo dílo tak budí trvalý zájem nejen v akademické sféře, ale také v oblasti praktické politiky, i když v tomto případě především v anglicky mluvících zemích.

Doporučená literatura

Edmund Burke, Úvahy o revoluci ve Francii (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997).