Kořeny mravního zla: edice spisů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 23. 09. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Cílem přednášky je seznámit s edičním projektem, jejž přednášející právě dokončuje. Jde o edici materiálů z pozůstalosti německého fenomenologa Dietricha von Hildebranda pojednávající problematiku mravního zla. Přednáška seznámí s problematikou samotné edice, jakož i s hlavními tématy, jež jsou v materiálech pojednány. Na závěr budou uvedena některá zvláště zajímavá tvrzení a postřehy, které se v materiálech nacházejí.