Kosmologický důkaz Boží existence

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 18. 03. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Přednáška se zabývá různými verzemi tzv. kosmologického důkazu Boží existence zejména v současné analytické filozofii náboženství. Jak známo, důkaz se snaží ukázat, že není možné, aby bylo vše jen nahodilé, a že tedy musí existovat nějaké nutné jsoucno. Úspěch či neúspěch takového dokazování do značné míry závisí na definici užitých modálních pojmů nutnosti a nahodilosti. Pokusíme se zodpovědět otázku, co se míní nahodilou existencí věcí a nutnou existencí Boží a rovněž zdali měl Kant pravdu, když tvrdil, že kosmologický důkaz předpokládá platnost důkazu ontologického.

Doporučená literatura

William Rowe, "An Examination of the Cosmological Argument", in Louis P. Pojman & Michael Rea (eds.), Philosophy of Religion: An Anthology, 7th Ed. (Stamford: Cengage Learning, 2015), s. 167-176.