Literární dílo jako specifický způsob poznání. Vztah etických, noetických a estetických složek díla

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. Sylvie Richterová (Sapienza – Università di Roma)

Datum konání: 02. 03. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Abychom mohli mluvit o poetice, musíme mluvit o etice a noetice. Jaký je význam pojmu „poiesis“ a čím se liší od běžného pojetí „poetiky“? Jak poznáváme literární dílo a co poznáváme díky literárnímu dílu? Hodnotit, interpretovat, analyzovat nebo klást otázky? Meze současné estetiky jsou dosud dány především moderním, v podstatě materialistickým pojetím. To sice dnes už není povinné a snad ani vítané, lze však konstatovat, že na jedné straně, například v estetice Jana Mukařovského, je představa objektivních duchovních hodnot chronicky nedořešenou otázkou - a na druhé straně jako by dnes literární věda uhýbala od stěžejních otázek k převážně textologickému zpracování díla. Vytrácí se étos velkých myšlenek i energie nového poznání, jaké může jen umění zprostředkovat. Na základě této premisy nahlédneme některé aspekty děl Haška, Čapka, Hrabala a Kundery, i některé jevy typické pro českou literaturu 20. století, zejména vztah etiky a estetiky.

Doporučená literatura

Sylvie Richterová, Eseje o české literatuře (Praha: Pulchra, 2016).