Meta-vědomí a úmysl volního činu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Ondřej Bečev (Národní ústav duševního zdraví, Praha)

Datum konání: 03. 10. 2018

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Neurovědný výzkum fenoménu „svobodné vůle“ zahájený Libetovým experimentem otevřel toto po staletí výsostně filozofické téma i experimentálnímu výzkumu. Od svého zahájení na konci 20. století nám výzkumný program prožitku jednání (sense of agency) přinesl mnoho poznatků o tom, jak souvisí mozková aktivita s fenomenálním prožíváním volního jednání. Jednou z klíčových otázek je, jakým způsobem vzniká uvědomení si úmyslu motorického činu. V přednášce se podíváme na dvě možné odpovědi na tuto otázku – přístup kvantitativní a teorii introspektivní re-reprezentace. Vysoká variabilita experimentálních výsledku, související s různou operacionalizací a následnou metodou zkoumání nám potom ilustruje, jak úzce v science of consciousness souvisí práce teoretická a experimentální.