Metafilozofia – wittgensteinovský pohľad

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Dezider Kamhal, Ph.D. (Fakulta matematiky UK v Bratislavě)

Datum konání: 04. 11. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Odmietanie filozofie ako disciplíny ponúkajúcej poznatky spolu s chápaním filozofie ako činnosti spočívajúcej v odstraňovaní filozofických konfúzií vedúcich k pseudoproblémom sú považované za jedinečný prínos Wittgensteina v jeho neskoršom období. Prednáška ponúkne jedno z možných vysvetlení vzájomnej prepojenosti Wittgensteinových charakteristík filozofie a filozofovania ako činnosti s jeho poznámkami o význame (použití) jazykových výrazov. Podrobnejšie sa bude venovať charakteristike práce filozofa ako "zhromažďovania spomienok na určitý účel" a pokúsi sa predložiť argumenty v prospech wittgensteinovského názoru, že dominujúce filozofie ponúkajúce filozofické teórie sú čo do postupov a cieľov produktom konfúzií vychádzajúcich z jazyka.

Doporučená literatura

Ludwig Wittgenstein, Filosofická zkoumání (Praha: Filosofia, 1993), §§90-133.