Metafyzické předpoklady a praktické důsledky osobní identity

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 24. 04. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V současné době existují dvě hlavní konkurenční teorie osobní identity - biologická a psychologická. Jedním z kriterií jejich adekvátnosti je to, do jaké míry jsou schopny vysvětlit a zdůvodnit jisté praktické pojmy, které se k pojmu osobní identity tradičně váží - zodpovědnost, anticipace, kompenzace, egoistický zájem a přežití. Analýza těchto praktických pojmů ukazuje, že předpokládají vymezení kriterií, za jakých je možné připsat osobě nějaký čin nebo zkušenost. Tento technický pojem připsatelnosti/vlastnictví činů je podle standardní interpretace psychologický, tzn. předpokládá existenci nejen jedince jako biologického organismu, ale jako osoby - bytosti s komplexními mentálními schopnostmi. Proto tato analýza favorizuje psychologickou teorii osobní identity, která vidí lidskou identitu právě v identitě osob. Ve svém příspěvku nastíním metafyzické aspekty obou koncepcí a poté se pokusím podrobněji podívat na pojem připsatelnosti a ukážu, proč se domnívám, že psychologickou teorii nezvýhodňuje vůči teorii biologické.

Doporučená literatura

Radim Bělohrad, Osobní identita a její praktická hodnota (Brno: Masarykova univerzita, 2011).