Mosty přes propast mezi fakty a normami

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 30. 04. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Otázka, zda lze z tvrzení o faktech vyvodit normativní závěr (například mravní předpis), patří v rámci analytické filosofie mezi tradiční a velmi živě diskutované problémy. Názor, že takové vyvození nemůže být správné, je nejčastěji označován termínem Humeova teze. Mnohem méně obvyklé téma filosoficko-logických debat představuje problém, zda z normativních (preskriptivních) soudů je možné vyvodit tvrzení o faktech. Přesvědčení, že to možné není, se obvykle připisuje R. M. Hareovi a je proto nazýváno Hareova teze. Obě tyto teze představují z pohledu logiky, resp. filosofie logiky velmi zajímavou výzvu. Jejich řešení na jedné straně úzce souvisí s vymezením pole logiky jako specifické disciplíny, na druhé straně má konsekvence pro další oblasti filosofie. Přednáška bude věnována zejména problému jasné formulace obou tezí, jejich filosoficko-logickému pozadí a rozboru argumentů, které mají obhájit jejich platnost, resp. neplatnost.

Doporučená literatura

Vladimír Svoboda, Logika pro Pány, Otroky a Kibice. Filosofický úvod do světa deontické logiky (Praha: Filosofia, 2013).