Možnosti a hranice experimentální filozofie vědy

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)

Datum konání: 28. 11. 2018

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V přednášce představím nový pohled na metody filozofie vědy a pilotní výsledky s tím spojeného výzkumu. Dlouho se zdálo být samozřejmé, že filozofie vědy (nebo „teorie vědy“) je ryze teoretickou disciplínou. Například podle Karla Poppera by teorie poznání sice měla být vědou teoretickou, nicméně její výpovědi by měly být kriticky testovány skutečnými postupy a výsledky empirických věd. Tuto myšlenku dále rozvinul epistemologický naturalismus. Přesto dnes filozofové vědy stále inklinují k názoru, že samotní vědci teorii vědy nerozumí a nemá cenu se jich na takové věci ptát. Opravdu je to tak? Nedávno se ve filozofii objevil přístup, který se označuje jako X-PHI neboli experimentální filozofie, který je rozvíjen spíše v souvislosti s „folk intuitions“, ovšem není nezajímavé otestovat jej právě na vědcích. Jaké jsou možnosti tohoto přístupu, jaké jeho limity a je to vůbec ještě filozofie? To budeme diskutovat na základě pilotních dat konkrétního empiricko-filozofickovědního výzkumu.