Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Marek Petrů, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 16. 12. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Jazyk je jeden z nejcharakterističtějších atributů člověka a řečovou komunikaci považujeme za stejně samozřejmou a nezbytnou jako některé fyziologické potřeby. Ztráta této schopnosti, afázie, je stejně invalidizující jako třeba ztráta schopnosti pohybu. Poruchy komunikace způsobené dysfunkcí centrálního nervového systému jsou vážným jazykovědným, neurovědným, medicínským i sociálním a filozofickým problémem. Přednášející, kteří se během uplynulých měsíců pokoušeli prozkoumat možnosti použití technologie eye trackingu pro výzkum tří vybraných aspektů afaziologické problematiky, budou prezentovat výsledky svého pilotního klinického i teoretického výzkumu.

Doporučená literatura

Trevor A. Harley, "The Neuroscience of Speech Production", in The Psychology of Language: From Data to Theory, 4th Ed. (London: Psychology Press, 2014), s. 433-444.