Mýtus počátku: legitimizační strategie státnosti ve středověkých a raněnovověkých textech

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 18. 11. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Přednáška směřuje do oblasti komparativních dějin a zabývá se celým spektrem narativních strategií, jejichž cílem byla legitimizace vlastnictví země, politické moci a vzniku státu ve středověké a raně novověké Evropě. Přednáška zároveň poukáže na analogie mezi právní fikcí použitou v kronikářských dílech předmoderního období a ideologickou rétorikou 19.-20. století. Výklad bude založen na textové analýze vybraných dobových literárních děl a předpokládá alespoň pasivní znalost němčiny a angličtiny.

Doporučená literatura

Jaroslav Miller, Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700 (Farnham: Ashgate Publishing, 2008).