Na obranu introspekce

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Datum konání: 06. 11. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V nedávné minulosti se v našem prostředí objevilo několik knih (Peregrin, Tvrdý), které napadají epistemickou hodnotu, a dokonce i samotnou existenci introspekce. V přednášce se zaměříme jednak na bližší vymezení tohoto centrální pojmu soudobé psychologie a jednak ukážeme, že když introspekci rozumně nadefinujeme, většina kritik proti ní není úspěšná. Útoky, jež se vedou proti introspekci, jsou často mířeny na její neomylnost, epistemickou prioritu, nebo její schopnost odhalit vnitřní kauzální mechanismy mysli. Jenže rozumně definovaná introspekce vůbec takové vlastnosti nepostuluje. Postačí, když definici omezíme na aktuální znalost vlastních mentálních stavů a rychle zjistíme, že většina námitek nemíří na jádro poznání vlastních mentálních stavů, ale útočí na jiné, jen volně s ní propojené vlastnosti mysli. Obdobně nezdařilé jsou také pokusy zničit introspekci empirickými prostředky. Kromě toho nám odpůrci neříkají vůbec nic o tom, proč se na introspekci spoléháme a zejména, jak dokážeme odpovědět na otázku o aktuálních vlastních mentálních stavech. V závěru naopak ukážeme, že metodika DES, jež se teď testuje i v ČR, dokáže introspektivní poznání mentálních stavů novým způsobem legitimizovat.