Náboženské praktiky jako nástroj výzkumu religiozity

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)

Datum konání: 12. 02. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Přednáška sleduje otázku, jaký je rozdíl mezi teologickou ideou náboženství a náboženskou praxí, tedy do jaké míry je religiozita svou povahou sociální skutečnost, vyjádřením vztahů v sociálním světě, přičemž jde o vztahy k duchovním bytostem apod. Tato oblast se týká náboženských praktik, jejichž uplatnění v religionistickém, ale také historickém výzkumu se věnoval německo-americký sociolog náboženství Martin Riesebrodt (mj. překladatel Weberových spisů do angličtiny). Příklady použité v přednášce budou vycházet z výzkumu religiozity a sekularizace českých zemí v 19. a 20. století.