Naturalismus a pravda

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Stefanie Dach (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

Datum konání: 02. 12. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Naturalismus patří k nejrozšířenějším postojům mezi současnými filozofy. Navzdory své přitažlivosti se naturalismus setkává s problémy, které se často týkají zařazení „vzpurných“ entit do naturalistické ontologie. K těmto entitám patří např. hodnoty, morální a modální fakty a také sémantické entity, jako jsou význam a pravda/nepravda. Někteří naturalisté proto zcela odmítají sémantické pojmy. Ve své přednášce ale ukážu, že se naturalismus (tak, jak je tato pozice často chápána) neobejde bez pojmu pravdy, protože bez něj nedokáže ozřejmit své základní teze. Pojem pravdy se však vzpírá jednoduchému zařazení do naturalistického rámce. V této situaci lze zvolit dvě strategie: najít z naturalistického hlediska přijatelný nástupnický pojem (užitek, isomorfismus), nebo hledat naturalistický výklad pojmu pravdy, tak jak ho používáme. Poukážu na některé potíže obou strategií a poté uvedu důvody, proč je druhá možnost pro naturalistu přesto přitažlivější. Tato druhá cesta by mohla vést k méně ambiciózní, opatrnější, ale zároveň stabilnější variantě naturalismu.

Doporučená literatura

Alex Rosenberg, "Epistemological Challenges for Scientism (and How to Meet Them?)", nepublikováno.