Naturalizace svobodné vůle

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Ondřej Havlíček (Fakultät für Psychologie und Pädagogik, Ludwig-Maximilians-Universität München)

Datum konání: 27. 11. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Jsme svobodnými autory svých činů nebo je veškeré naše jednání určeno geny, prostředím, fyzikálními zákony? Jsou svobodná vůle a determinismus nutně v konfliktu? A co má ta svobodná vůle být vlastně zač? Tyto otázky se již staletí řeší na půdě filosofie. V současnosti se však k tématu vyjadřuje čím dál více přírodovědců, především z oblasti neurověd. Mají jejich poznatky filosofům co nabídnout či celou debatu dokonce uzavřít? A možná ještě záludnější otázka, mají přírodovědcům co nabídnout filosofové? V přednášce se podíváme na experimenty z obou polí: empirické, myšlenkové i jejich kombinace.

Doporučená literatura

Ondřej Havlíček, "Filosofický problém svobodné vůle ve světle vědeckých poznatků", E-LOGOS (2013), vyjde.