Nebezpečná věda

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček (Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno)

Datum konání: 06. 03. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

S Gilbertovou chemickou sadou si děti doma mohly vytvořit svůj vlastní střelný prach. Výzkumník ochutnával všechny látky, se kterými pracoval. Vláda testovala drogy na nic netušících občanech. Existuje vztah mezi rasou a inteligencí. Data ve výzkumu byla zmanipulována. Odborný časopis zveřejnil postup, který je možné využít k výrobě biologické zbraně. To jsou příklady tvrzení, která se pojí s označením „nebezpečná věda“. Co je to tedy nebezpečná věda? Co mají tyto příklady společné a proč jsou označeny tímto pojmem? V příspěvku budu zkoumat, jak je označení nebezpečná věda užíváno i zneužíváno k restrikci vědeckého výzkumu. Budu argumentovat pro to, že toto označení ve skutečnosti není charakterizací vědy jako takové. Ukáži, že pokud bychom takto vědu charakterizovali, bylo by to přímo v rozporu s vědeckými ideály i s pojetím vědy jako empirického zkoumání toho, co je. Navíc toto rozlišování mezi bezpečnou a nebezpečnou vědou by v důsledku mohlo být samo nebezpečné.