Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Lukáš Lička, Ph.D. (Filozofická fakulta OU v Ostravě)

Datum konání: 01. 03. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Středověká filozofie někdy bývá vykládána jako scholastické rozvinutí aristotelského myšlení. V této přednášce na příkladu smyslového vnímání poukáži na nedostatečnost takového výkladu: některé aristotelské intuice byly mezi 13. a 14. stoletím jednak zásadně reformulovány, jednak bez váhání kritizovány a odmítány. Budou představeny tři středověké teorie smyslového vnímání, které předložili Roger Bacon (1214/1220–1292), Petr Olivi (asi 1248–1298) a Petr Auriol (asi 1280–1322). Každá z těchto teorií poskytuje určitou explanační výhodu při vysvětlování některých rysů percepční zkušenosti, které jsou v tradičním aristotelském výkladu opomíjeny nebo odsunuty do pozadí – jedná se např. o různou ostrost vidění v rámci zrakového pole, roli pozornosti při vnímání, zkušenost smyslových klamů či metafyzický status jevů. Zvláštní důraz bude v přednášce kladen na to, do jaké míry a jakým způsobem se podle těchto teorií podílí na vzniku percepční zkušenosti sám pozorovatel (resp. jeho kognitivní schopnosti).

Doporučená literatura

Lukáš Lička, „Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi“, Studia Neoaristotelica, roč. 13, čís. 3 (2016), s. 1-38.