Není axióm jako axióm

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

Datum konání: 13. 03. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Axiomaticko-deduktivní metoda je jedním z ústředních témat filozofie a metodologie vědy, a to již od antiky. Nicméně každé období pracuje se zcela odlišnou koncepcí toho, jaké vlastnosti má mít tvrzení, které je axiómem. Přednáška srovnává základní tři mezníky v dějinách vývoje tohoto pojmu, personifikované v Aristotelově, Leibnizově a Hilbertově pojetí.

Doporučená literatura

Karl R. Popper, "Přehled některých základních problémů," in Logika vědeckého zkoumání (Praha: OIKOYMENH, 1997), 3-28.