Nepolitická politika v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Doc. Tomáš Hejduk, Ph.D. (Filozofická fakulta UPa, Pardubice)

Datum konání: 15. 04. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

V přednášce usiluji o vyjasnění konceptů politična, politiky a nepolitické politiky v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka. Kladu si otázku, jak známou nepohnutou pozici („vědění“) Charty 77 a s ní spojené neoblomné vystupování navenek (pod které se Patočka i Hejdánek nejen podepsali, ale které svými texty k Chartě spolutvořili) sjednotit s přitakáním zásadní problematičnosti lidského života a vědění, které je obzvláště v Patočkových dílech tak výrazné. Jediná mně známá interpretace říká, že toto fundamentální přitakání filozofa „contain a political theory of radical and agonistic democracy“. Jelikož ale jediným (ovšem dobře rozmyšleným a konzistentně drženým) „politickým“ činem zmíněných filozofů byla aktivita nepolitické politiky (Charty 77), pochybuji, že lze tento čin (a s ním spojené texty) řadit k radikální agonistické demokracii, a ptám se, jak potom vykládat onu problematičnost života v kontextu postojů nepolitické politiky.