Neurofyziologie lidské mysli podle Sigmunda Freuda

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Michal Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

Datum konání: 22. 11. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Hledání neurobiologických základů lidské psychiky je klíčové pro porozumění naší mysli. Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurovědy dosud neexistovaly. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky a dobové fyziologie. Z těchto úvah patrně vzešel i soubor dopisů, které Sigmund Freud adresoval Wilhelmu Fliessovi v roce 1895. Dopisy byly na dlouhou dobu zapomenuty a vyšly posmrtně jako Projekt psychologie. V něm Freud usiloval o nalezení vědeckých základů psychologie, které spatřoval v materiálním substrátu lidského mozku. Ve snaze hledat biologický základ psychických pochodů ve struktuře a funkci lidského mozku byl ovšem velmi moderním autorem. Pokusíme se ukázat, že Freuda je třeba vnímat jako biologického naturalistu v současném slova smyslu; to jest jako někoho, kdo chápe nervovou soustavu člověka a především mozek jako nutný a dostačující předpoklad vzniku lidské mysli a našeho vědomí.

Doporučená literatura

Michal Polák, „Základní principy Freudova Projektu vědecké psychologie“, Teorie vědy, roč. 36, čís. 3 (2014), s. 235–257.