Neuroplasticita osvobozující a zotročující

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Michal Gondek (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 08. 10. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

V přednášce bude poukázáno na to, že problematika takzvané svobodné vůle, tak jak je diskutována, je z velké části problémem jazykovým. Pod stejným označením je v běžné řeči myšleno něco jiného než v řeči akademických filozofů. Změněné paradigma umožňuje vyšší využívání poznatků neurologie ve filozofické diskuzi, což bude demonstrovánou na fenoménu neuroplasticity, tj. schopnosti neuronálních systémů měnit svou topografii v reakci na učení, senzorickou stimulaci, degenerativní choroby či úrazy.

Doporučená literatura

Bruce S. McEwen, "Stress and Hippocampal Plasticity", Annual Review of Neuroscience, Vol. 22 (1999), s. 105-122.