O privaci a ne-mrtvých

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 19. 11. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Privace, jako specifický způsob opaku, představuje zajímavý průsečík filozofického a logického tématu. Na jedné straně, teorie privace hraje např. zvláštní roli v aristotelské fyzice a tradiční teorii zla jako privace dobra. Na druhé straně je poměrně obtížné privaci rekonstruovat prostředky moderní logiky. Tématem přednášky bude odlišení privace od jiných druhů opaků, rozbor ambivalentního vztahu moderní logiky k privaci a konečně pokus rekonstruovat její racionální jádro, zvláště ve vztahu k negaci predikátu, tedy výrazům typu "ne-mrtví".

Doporučená literatura

Karel Šebela, "Teorie privace a možnosti její rekonstrukce v moderní logice", Filosofický časopis, roč. 59, čís. 5 (2011), s. 707-715.