O vztahu přírodních a společenských věd

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK v Praze)

Datum konání: 10. 04. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Mezi metodami přírodních a společenských věd existuje již dlouhou dobu určité napětí. Jak píše T. Kuhn v knize Struktura vědeckých revolucí, bylo to právě toto napětí, které ho vedlo k vytvoření pojmu paradigmatu. Podle Kuhna rozdíl mezi přírodními a společenskými vědami spočívá v tom, že zatímco v přírodovědných disciplínách máme do činění s normální vědou založenou na obecně akceptované paradigmatu, ve společenských vědách paradigma chybí a vědci neustále zpochybňují samotné základy svých disciplín. Kuhn takto poukázal na zásadní problém. Když však chceme tomuto problému lépe porozumět, ukazuje se jako účelné podívat se na napětí mezi přírodními a společensky vědami v historické perspektivě. Cílem přednášky je zasadit konflikt přírodních a společenských věd do širšího historického rámce, a ukázat, že tento konflikt dnes už do značné míry patří minulosti.

Doporučená literatura

Ladislav Kvasz, "Niekoľko poznámok k vzťahu prírodných a spoločenských vied", Organon F, roč. 10, čís. 2 (2003), s. 157-172.