Od možných světů k hybridní logice

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Zuzana Rybaříková (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 22. 10. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Arthur N. Prior byl, jak sám tvrdil, "deviantním" typem logika, protože ve svém logice propojoval intenzionální logiku s nominalistickým postojem. Tato východiska se projevila také v jeho přístupu k možným světům, které redukuje pouze na tzv. svět-propozice, tj. maximum všeho, co může být řečeno o daném možném světě, aniž by to v sobě obsahovalo kontradikci. Mimo to byl Prior také zapáleným obhájcem dělení času na minulost, přítomnost a budoucnost proti pouhému odlišení toho, co bylo dříve a co později, které zastávali někteří filozofové a mnozí vědci. Redukce možných světů na propozice a snaha dokázat, že v pojetí času má A-série (dělení času na minulost, přítomnost a budoucnost) přednost před B-sérií (rozlišení toho, co bylo dříve a co později), vedly v jeho filozofii k vytvoření komplikovaného logického systému. Ten byl nejen užitečným nástrojem pro řešení problémů, s nimiž se Prior potýkal, ale stal se také jedním z předchůdců dnešní hybridní logiky, pro kterou je v současnosti zdrojem inspirace. V příspěvku bude uveden nejen historický vývoj Priorových idejí a jeho možné inspirace, ale také dnešní recepce některých Priorových logických systémů ze strany hybridních logiků.

Doporučená literatura

B. Jack Copeland, "Meredith, Prior, and the History of Possible Worlds Semantics", Synthese, Vol. 150, No. 3 (June 2006), s. 373-397.